PDF Reader 4.0

PDF Reader 4.0

CAD-KAS GbR – 2MB – Freeware
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PDF Reader là một chương trình miễn phí để xem, chỉnh sửa và in các tập tin pdf. Nó là rất nhỏ, chỉ có khoảng 2 MByte để tải về. Bạn có thể mở, xem, phóng to và in các tập tin PDF. Bạn cũng có thể sửa đổi tập tin pdf (nhưng bạn có thể không lưu chúng trong các phiên bản miễn phí). Bạn có thể thêm, thay đổi và xóa văn bản và hình ảnh và in nó ra.

Tổng quan

PDF Reader là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi CAD-KAS GbR.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF Reader là 4.0, phát hành vào ngày 14/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

PDF Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2MB.

Người sử dụng của PDF Reader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF Reader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có PDF Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản